CROWDFUNDING

Oases van Vrede

Nijmegen & Kyiv

Vrede is niet in de eerste plaats een politieke toestand. Vrede is hoe jij in het leven staat. Zie je de mogelijkheid om niet vanuit conflict maar in harmonie met je eigen gevoelens en die van de ander samen te komen? Dan kan er vrede ontstaan. Plekken die je hierin bemoedigen kunnen je hierbij helpen, maar die plekken hebben op hun beurt jouw hulp nodig. Graag stellen we je hieronder twee van deze plekken voor. Twee plekken die meer dan 1500 kilometer van elkaar liggen en die elkaar in tijden van oorlog hebben gevonden. Twee plekken in Oost- en West Europa waar met rust, overtuiging en kleine stapjes wordt gewerkt aan meer vrede in de wereld.

Verbinding en hulp voor deze oases

Toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel reisde Misha in juni van dat jaar als documentairemaker af naar Kiev. Rondom de vraag ‘Wat moeten we doen voor vrijheid?’ sprak hij onder andere Sergiy en raakte onder de indruk van diens werk aan het retraitecentrum. De parallel met het werk aan De Zendo dat Misha en zijn vriendin Lotte aan het oprichten waren, schiep meteen een band. Inmiddels is er een jaar voorbij, maar steeds blijft de vraag terugkomen wat goed is om te doen voor vrede en vrijheid. Dat leverde steeds dilemma’s op waar geen beweging in kwam, totdat deze vraag leidend werd: Wat is er ten diepste nodig in deze situatie? Het antwoord van Lotte en Misha was simpel: plekken waar mensen de vrede in zichzelf kunnen oefenen.

Wat is er ten diepste nodig in deze situatie? Het antwoord van Lotte en Misha was simpel: plekken waar mensen de vrede in zichzelf kunnen oefenen.

Crowdfunding

Door bij te dragen aan deze crowdfunding draag je bij aan het werk van twee plekken die zich met dezelfde intentie inzetten voor vrede.

Met de realisatie van het tuinontwerp rondom De Zendo worden voor de komende tientallen jaren duizenden gasten uitgenodigd om daarin tot rust te komen. Onder de werktitel ‘spirituele speeltuin’ wordt een plek gecreëerd waar jong en oud kunnen oefenen om niet vanuit conflict maar in verbinding te leven. Bovendien zullen dan ook de 45.000+ gasten van het museumpark iets van de liefde en aandacht die de tuin hopelijk uitstraalt meenemen naar huis.

En met de bouw van de toiletgroep zal het ook vele Oekraïners en hun internationale gasten mogelijk worden gemaakt om tot rust te komen. Dat is nu onmiddellijk relevant voor iedereen die aldaar in de voortdurende stress, onzekerheid of zelfs doodsangst verkeert. Maar zeker ook voor de periode na de oorlog – die hopelijk snel aanbreekt – wanneer honderdduizenden mensen in Oekraïne met hun oorlogservaringen moeten leren leven.

Met deze crowdfunding worden beide oases van vrede ondersteund. De helft van de opbrengst gaat naar de tuin in Nijmegen en de andere helft naar de toiletten en douches in Oekraïne. Zo wordt het graafwerk dat deze zomer bij De Zendo wordt gedaan, opgedragen aan de vrede in Oekraïne én wordt de vrede daarmee tegelijkertijd in Nijmegen en omstreken kracht bijgezet. Doe je mee?

Gomde Retreat Center

Gelegen in de Oekraïense bossen ten noorden van Kiev ligt het Gomde Retreat Center. Een voormalig Sovjet vakantieoord, vlakbij een prachtig meer en een half uur rijden van het dichtstbijzijnde dorp. Hier woont Sergiy Zinoviev sinds enkele jaren en werkt dag in dag uit om de vervallen gebouwen op te knappen en gereed te maken voor retraite-gasten. Zo zijn er inmiddels gastenverblijven gerealiseerd voor ongeveer 20 mensen, wordt in stroom voorzien met zonne-energie, en is er een grote houten overkapping gebouwd om in de zomer onder te kunnen slapen en activiteiten te organiseren. Inmiddels worden er maandelijks op kleine schaal o.a. boeddhistische retraites in het Gomde Retreat Center georganiseerd.

Gomde center

Omdat het centrum met zijn tientallen (nu vervallen) gebouwen, 5 hectare bos, en ligging in de weidse natuur de potentie heeft om veel meer mensen in Oekraïne de nodige rust en vrede te bieden wordt nu hard gewerkt aan betere sanitaire voorzieningen. Op dit moment is er 1 toilet en 1 douche en dat is voor de ontvangst van grotere groepen niet toereikend. Met inmiddels ook zijn moeder die net als hij op het terrein resideert bouwt Sergiy daarom nu aan een nieuwe toiletgroep.

Help Sergiy van het Gomde Centrum een zeer welkome oase van vrede te maken!

De Zendo

In de Nederlandse bossen onder Nijmegen ligt De Zendo. Dit voormalige horecapand van Museumpark Orientalis is vorig jaar onder aanvoering van zenmonnik Misha Beliën en art-director Lotte Luigjes omgebouwd tot meditatiecentrum en zencafé. In deze nieuwe gedaante brengt De Zendo nu de Oosterse wijsheidstradities (m.n. het boeddhisme) op dit levensbeschouwelijke cultuurpark tot leven. En dat was enkel mogelijk dankzij de hulp van velen. Want het gebouw – dat met dertig jaar achterstallig onderhoud te kampen had – moest daarvoor eerst een ware metamorfose ondergaan. Sinds de opening vorig jaar hebben reeds een paar duizend gasten hun weg gevonden naar De Zendo om zich te verdiepen in zen, mindfulness, yoga en vele andere levensbeschouwelijke activiteiten.

Afgaande op het eerste jaar na de opening lijkt het dankzij deze gasten mogelijk om De Zendo – op lange termijn wel te verstaan – te onderhouden en open te blijven stellen. Op lange termijn omdat alle inkomsten op dit moment nog worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van De Zendo. Zo is er de laatste maanden o.a. gewerkt aan de inrichting van de ontvangstruimte, het terras, en het opknappen van de buitenmuren. En daarmee is een volgende en hele belangrijke fase van dit project aangebroken: de aanleg van ruim 600m2 tuin!

En help daarmee Lotte en Misha en alle anderen met de realisatie van de tuin.

Tuinontwerp De Zendo

Zelf meehelpen met het aanleggen van de tuin?

Met onze ‘samu-werkmeditatie’ dagen draag je zorg voor verbinding met jezelf, elkaar en je omgeving.